A
Z
C

Terugblik visieavond

Op 25 januari jl. vond de AZC-visieavond plaats. Zo’n 90 leden en ouders van jeugdleden gingen in gesprek over de toekomst van AZC.

Kernwaarden
Eric Weustink leidde de avond en deelde, samen met bestuursleden Patrick en Ingrid, de ingrediënten voor een sfeervolle visieavond. De resultaten van het vooronderzoek werden gepresenteerd, maar de avond draaide om de inbreng van leden. Zo konden aanwezigen via hun smartphone input geven op wat zij de belangrijkste waarden vinden voor AZC: saamhorigheid, gezelligheid en respect waren veruit de meest genoemde woorden. Na deze inleidende woorden, was het tijd voor nog veel meer inbreng via de groepsgesprekken.  

Gesprekken
In 3 ronden werden, aan de hand van stellingen, 8 thema’s besproken. Dit gebeurde in kleine groepjes. De thema’s zijn gekozen op basis van het vooronderzoek en zijn: binding met de jeugd; balans tussen selectie- en niet-selectie-teams; meisjes- en vrouwenvoetbal; sportiviteit, respect en gedrag; grenzen aan de groei?; binding met de wijk – open club, maatschappelijke betrokkenheid; AZC anders dan de rest; vrijwilligers. De thema’s waren confronterend en leidden tot mooie gesprekken over waar we met de club naar toe willen, wat kansen zijn, maar ook welke bedreigingen we zien. De gesprekken werden geleid door gespreksleiders die ook de gesprekken hebben vastgelegd.

Vervolgstappen: werkgroepen gaan per thema aan de slag op basis van de visie

De werkgroep visie 2025 heeft de opbrengst verwerkt in een visiedocument dat bestaat uit een visie vierluik (zie onder) waarin in kernwoorden is vastgelegd waar AZC voor staat en wat we willen bereiken. Daarnaast is per thema een opdracht geformuleerd op basis van de opbrengst van de visieavond. Elk thema heeft een eigen werkgroep die met deze opdracht aan de slag gaat. Elke werkgroep heeft iemand die verantwoordelijk is voor het tijdig opleveren van het werkplan en het zorgdragen voor een goede gesprekken en een goed proces. Einddatum voor het opleveren van het werkplan is 1 juni 2019.

Bedankt voor jullie inbreng! Die doet ertoe. Samen maken we het verschil bij AZC.

De werkgroep visie 2025

Patrick, Nick, Anno, Eelke, Maarten en Ingrid

Ga terug naar overzicht