A
Z
C

Toekomstvisie AZC ( gewijzigde datum ! )

Praat jij mee over de toekomst van AZC?  Op naar 150 jaar AZC!

Al 100 jaar bestaat onze mooie Zutphense Voetbalvereniging AZC. Dat hebben we met z’n allen fantastisch gevierd. Ondertussen is een aantal mensen ook bezig met het formuleren van een ambitie / koers voor het 101e jaar en de jaren daarna. De bouwstenen zijn verzameld, waaronder de uitkomst van een enquête onder de leden, gesprekken met stakeholders en een omgevingsanalyse.
Op 25 januari 2019 organiseren we een interactieve avond. We faciliteren gesprekken over thema’s en vraagstukken die we uit alle bouwstenen halen. Denk bijvoorbeeld aan de wens van veel leden om een vereniging voor iedereen te zijn, hoe verhoudt zich dat tot prestatiegericht voetballen? Of het doorgroeien naar een vereniging van meer dan 1000 leden: kunnen we dat doen met behoud van het AZC-gevoel en hoe dan?
De komende maanden zul je her en der meer van deze stellingen en vragen tegenkomen die we de 25e januari gaan behandelen. Stellingen die van belang  zijn om de nieuwe koers van AZC te bepalen.

Praat en denk je ook mee over de toekomst van AZC? Noteer dan 25-1-2019 in je ( nieuwe ) agenda!

Met vriendelijke groet,

Ingrid Kramer
secretaris@azczutphen.nl

 

Ga terug naar overzicht