A
Z
C

Visie avond levert veel op

Nu de rookwolken rondom alle jubileum festiviteiten zijn opgetrokken wordt het tijd om weer serieus aan het werk te gaan. Om te kijken hoe we dat de komende 5 jaar in gaan vullen heeft het bestuur een werkgroep samen gesteld die zich bezig gaat houden met de “nieuwe visie”.Om zoveel mogelijk leden bij het nieuwe beleidsplan te betrekken had de werkgroep een speciale avond belegd. Deze vond afgelopen vrijdag plaats in de kantine en trok ondanks het slechte weer toch nog ruim 90 leden, ouders van leden, relaties en sponsoren.
De avond begon met een prachtig filmpje waarin de hoogtepunten van de afgelopen 15 jaar nog eens  mooi op een rijtje werden gezet. Begeleid door het nummer “Heading up High” werden de aanwezigen meegenomen op reis door een zeer succesvolle AZC periode.
Hierna ging Eric Weustink uitleggen hoe de avond verder zou verlopen.

Secretaris Ingrid Kramer bracht de aanwezigen op de hoogte van een aantal onderzoeken die in een eerder stadium reeds waren uitgevoerd en die een mooi beeld gaven van de meningen over AZC.

Ook werd gevraagd naar 1 specifiek woord dat voor AZC kenmerkend is. De top  3 die daar uit kwam was;

 1. Saamhorigheid
 2. Gezelligheid
 3. Respect

Met deze woorden in het achterhoofd werden de aanwezigen verzocht om in groepjes uit elkaar te gaan om onder begeleiding van een gespreksleider een aantal thema’s te bespreken. Op basis van deze thema’s zal het nieuwe beleidsplan gevormd worden.

De thema’s waren;

 1. Als het eerste 1e klasse of hoofdklasse gaat voetballen, dan is dat de doodsteek voor de niet-selectieteams en daarmee voor de hele vereniging.
 2. Zonder dames- en meisjesvoetbal heeft AZC geen bestaansrecht in de toekomst.
 3. AZC doet méér dan genoeg voor de jeugd en heeft alles tip-top geregeld.
 4. AZC is de gezelligste vereniging van Zutphen en omstreken en daarmee maken we het verschil.
 5. De toekomst van AZC ligt bij een open club en een vitaal sportpark, waar iedereen welkom is.
 6. Verdere groei in het aantal leden is onverantwoord en kan de vereniging niet dragen.
 7. Alle vrijwilligers hebben een VOG en elke leider is een maatschappelijk werker.
 8. Maatschappelijke betrokkenheid kent bij AZC geen grenzen.

De resultaten van deze groepsgesprekken zullen verder worden uitgewerkt en op een volgende bijeenkomst aan de leden gepresenteerd worden.

Ook werd gevraagd aan welke thema’s het eerst aandacht moet worden geschonken. Na stemming via de telefoon ( mentimeter.com ) kwam eruit dat de aanwezigen thema 1, en dan met name de evenredige aandacht voor selectie en niet selectie teams, thema 2 en thema 3 het belangrijkste vonden.

Na de afsluiting werd er nog gezellig nagepraat en gaven de eerste mensen zich al op om mee te denken over het vervolg; Hoe gaan we de opmerkingen van de stellingen verwerken in een concreet, ambitieus bij AZC passend beleidsplan.
Wilt u ook meedenken, meld u dan aan bij de werkgroep ( verenigingscoach@azczutphen.nl )

De werkgroep dankt iedereen voor de aanwezigheid en voor de inbreng.
Wij zien iedereen graag terug op de volgende visie bijeenkomst.

Mede namens het bestuur,

Werkgroep visie.

 

Ga terug naar overzicht