A
Z
C

Zet ‘m in je agenda: Algemene Ledenvergadering op 25 maart

Het heeft even geduurd, maar de kogel is door de kerk. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt dit jaar plaats op vrijdag 25 maart 2022 om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur). De agenda van de ALV volgt op korte termijn, maar omcirkel deze datum alvast in jouw agenda!

De laatste fysieke ALV dateert alweer uit 2019. Op 26 maart 2021 hielden we een digitale ALV. Hierbij merkten we dat een ALV meer is dan alleen maar verantwoording afleggen aan onze leden. Het is ook een avond waarbij we gezellig samenkomen om over het wel een wee van onze mooie club te praten. Daar kwam bij dat de digitale opkomst tegenviel. Daarom besloot het bestuur om de ALV uit te stellen tot we weer fysiek bij elkaar kunnen komen.  

Meer info volgt

Tijdens de ALV geeft het bestuur een beeld hoe AZC ervoor staat en legt het verantwoording af aan haar leden. Na afloop is er een informeel samenzijn. De agenda van de ALV is nog niet definitief vastgesteld. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

We hopen jullie allemaal op 25 maart te zien in onze kantine!

Namens het bestuur,

Patrick, Ingrid, Gerton, André en Nardo

Ga terug naar overzicht