A
Z
C
Senioren Club AZC

Senioren Club AZC

                                                                      SENIOREN CLUB AZC

Middels onderstaand schrijven willen wij u informeren over de Senioren Club van AZC. Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebben of wilt u zich aanmelden als lid dan kan dat bij de huidige bestuursleden.

Sinds 2005 heeft AZC een heuse senioren club. Personen vanaf 50 jaar kunnen daarvan lid worden. Dit geldt voor zowel leden als donateurs van AZC. Inmiddels zijn ca. 160 personen lid van de SCA.  Een mooi resultaat waarin we kennelijk voorzien in een behoefte.

Doelstelling:
Het doel van deze vereniging is het contact tussen “ouderen” en onze club in stand te houden en bij voorkeur nog verder uit te bouwen. Om dit te realiseren wordt jaarlijks op de derde zaterdag van januari een bijeenkomst georganiseerd. De leden worden hiervoor uitgenodigd om vanaf 10.30 uur aanwezig te zijn. Aansluitend volgt de ontvangst, een korte ledenvergadering en een informeel programma tot ca. 15.00 uur.
Activiteiten:
Het bestuur tracht jaarlijks een programma op deze dag samen te stellen waarin   informatie in woord en beeld over de geschiedenis en ook vooral de toekomst van AZC wordt gedeeld. Ook de geschiedenis van Zutphen krijgt daarbij voldoende aandacht  Verder, muziek, film, een buffet en tijd voor een drankje. Het programma is hopelijk voldoende om een ieder een fijne dag te bezorgen en mogelijk meer mensen enthousiast te maken om lid te worden van de SCA.

In de loop van het jaar wordt een tweede activiteit georganiseerd, die heel divers kan zijn.

Geschiedenis:
In 2015 hebben wij  inmiddels het 10 jarig bestaan gevierd.
Het bestuur vanaf de start van deze club (2005) bestond uit Johan Veerwater, Gerard Limburg, Jan Aalbers, Rik van der Burg en Gerrit Bierhof

Heden:
Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen                                               

Johan Veerwater              voorzitter
Toon Luyken                     penningmeester
Herman Poesse                secretaris
Mirjam van der Kwast     lid 
Lidmaatschap:
De kosten voor het lidmaatschap van onze vereniging zijn €  25,00 per jaar per persoon. Wordt u gedurende het jaar lid van de SCA, dan hoeft u hieraan pas te voldoen bij de contributiebetaling aan het begin van het eerstvolgende kalenderjaar.

Aanmelden + communicatie
Mocht u zich willen aanmelden als lid van de SCA, andere op- en/of aanmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact  opnemen met onderstaande bestuursleden, zowel persoonlijk, telefonisch als via email.

Naam                               Telefoon                Email

 Mirjam van der Kwast        06 13373720           mirjam.vdkwast@gmail.com

Johan Veerwater               06 51550195           veerwatertrading@home.nl

Toon Luyken                     06 14804614           a.luyken@chello.nl

Herman Poesse                06 30014914           hermanpoesse@gmail.com

Wij hopen een ieder met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd en zien met zeer veel belangstelling uit naar uw reacties.

Met vriendelijke groet,

Bestuur SCA.