A
Z
C
Unicef

Unicef

Naast het feit dat AZC het beste voor heeft met haar eigen jeugd en hiervoor een perfect klimaat wil creëren, beseffen wij ook dat we als vereniging wat kunnen en willen betekenen voor kinderen met minder mogelijkheden. Vandaar dat AZC een samenwerking is aan gegaan met UNICEF.

UNICEF komt op voor de rechten van alle kinderen overal ter wereld en helpt het leven van kinderen in 155 landen verbeteren. Bijvoorbeeld door te zorgen voor beter onderwijs, gezondheidszorg, bescherming  tegen hiv en aids en bescherming tegen geweld en uitbuiting.
Als voetbalvereniging willen wij graag ons steentje bijdragen aan het werk van UNICEF en zijn we trots op deze samenwerking.

De samenwerking houdt in dat AZC op de voorzijde van het shirt van de jeugd ruimte beschikbaar stelt aan UNICEF om op deze wijze  het werk van UNICEF onder de aandacht te brengen. Daarnaast organiseren wij activiteiten voor de jeugd ten bate van UNICEF en zullen we trachten onze jeugd kennis te laten maken met het goede werk dat UNICEF verricht.
Eén van de acties die door de speciaal opgerichte UNICEF commissie jaarlijks wordt georganiseerd is  Ik scoor voor…UNICEF. Voor elk doelpunt dat de jeugd maakt zal 50 cent worden overgemaakt naar UNICEF.

Naast onze jeugdteams spelen ook een aantal seniorenteams, waaronder het EERSTE, met UNICEF op het shirt.

In navolging van FC Barcelona neemt ook AZC haar maatschappelijke verantwoordelijkheid  door een goed doel, namelijk UNICEF te steunen.

De samenwerking met UNICEF wordt mede mogelijk gemaakt door de Jeugdsponsoren, de Vrienden van de jeugd en hoofdsponsor Cinemajestic.

Voor meer informatie over UNICEF:  www.unicef.nl