A
Z
C
Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel

Het bestuur informeert periodiek haar leden d.m.v. een artikel “van de bestuurstafel” over de stand van zaken binnen AZC.

 

Bestuursfuncties vacant

In de algemene ledenvergadering van november jl. is reeds aangegeven dat Kees Notenboom en Esther Leuvenink de functies van Penningmeester en Secretaris vacant stellen, door zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Daarnaast heeft ook José Luesink aangegeven de functie van Voorzitter beschikbaar te stellen, vanwege haar aankomende verhuizing naar Limburg. Alle bestuursleden hebben aangegeven hun functie netjes te willen afronden en overdragen aan hun opvolger (die verkiesbaar worden gesteld bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering).

 

Werkgroep voor werving bestuursfuncties

Het bestuur is namens de leden op zoek naar geschikte kandidaten voor de bestuursfuncties van voorzitter, penningmeester en mogelijk secretaris. Voor de functie van secretaris is nu een lid van AZC aan het meekijken om te bezien of deze functie mogelijk past. Voor de overige cruciale functies heeft het bestuur een werkgroep in het leven geroepen om actief te zoeken naar geschikte kandidaten. Eind maart wordt deze werkgroep in stelling gebracht en zal er nadere berichtgeving plaatsvinden op de website. Heeft u interesse in één van de bestuursfunctie, dan kunt u dat natuurlijk altijd kenbaar maken bij het bestuur of via de mail: info@azczutphen.nl.

 

Kampioen AZC 2

Afgelopen zondag, 19 maart, is AZC 2 overtuigend kampioen geworden. Het bestuur vindt dit een geweldige prestatie en feliciteert het gehele team (incl. de staf en overige vrijwilligers) met dit kampioenschap.

 

Activiteitenformulier

Voor iedere activiteit die vanuit de commissies, werkgroepen, teams etc. worden georganiseerd dient een formulier Activiteiten ingevuld en ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het bestuur. Zo worden de betrokken commissies geïnformeerd en kan de checklist nagelopen worden of aan alles gedacht is. Het formulier is op te vragen bij de verenigingscoach of  bij info@azczutphen.nl.

 

Nieuwe AZC website

De nieuwe AZC website is op de algemene ledenvergadering door onze verenigingscoach gepresenteerd. Vanwege het feit dat er weinig vrijwilligers beschikbaar waren/zijn voor het  vullen van de site en we toch een mooie en goed gevulde site willen presenteren, duurt het allemaal langer dan gewenst. Zoals het er nu naar uitziet zal de nieuwe site op 2 april online gaan.

 

Overleg bestuur en stichting

Halfjaarlijks overleggen de Stichting en het Bestuur met elkaar over de samenwerking, rollen en taken binnen AZC en informeren zij elkaar over ontwikkelingen. Het bestuur van de Stichting is onlangs gewijzigd door het vertrek van Adrie Veldhuizen. Het Bestuur wil hierbij Adrie nogmaals bedanken voor zijn inzet en toewijding binnen de Stichting.

Nieuwe bestuur samenstelling van de Stichting is: Joop Sigtenhorst Voorzitter, Roel Limburg  Penningmeester, Toon Luijken Secretaris en Wim Zegers Algemeen lid.

 

Ontwikkelingen vanuit de verenigingscoach

De afgelopen tijd heeft de coach oa nieuwe voetbalmaterialen binnen gehaald middels een actie bij de Jumbo (zie foto ). Ook is het jubileum kortingsbonnen boekje klaar en zal de komende tijd onder de leden verspreid worden voor de verkoop.

 

Daarnaast is de verenigingscoach bezig geweest en nog bezig met;

–          Aanvragen van diverse subsidies

–          Uitbreiding van de trainingsfaciliteiten

–          Opzetten van een jeugdraad

–          Opzetten van de commissie werving & behoud

–          Buurtsportcoach activiteiten

–          De nieuwe website incl. webshop met nieuwe merchandise

–          Organisatie en/of ondersteuning diverse activiteiten

De verenigingscoach, Anno Waterlander is op maandag en dinsdag van 9 uur tot 20 uur en op woensdag en donderdag van 9 uur tot 18 uur aanwezig in het jeugdhonk van AZC. Als er vragen/suggesties  zijn kun je hem altijd aanspreken. Anno is bereikbaar per mail verenigingscoach@azczutphen.nl of telefonisch 06-51614000.

 

Het Bestuur vv AZC

 

Jumbo actie levert oa nieuwe hesjes en ballen op. Iedereen bedankt voor het sparen!