A
Z
C
Verenigingscoach

Verenigingscoach

Vanwege de ambities die het bestuur heeft met AZC mbt professionalisering heeft zij, in samenspraak met de leden, in juli 2016 een fulltime verenigingscoach aangesteld . De verenigingscoach helpt de commissies bij het werven en aansturen van vrijwilligers, bouwt en onderhoudt netwerken (gemeenten/buurt/overige), boort subsidies aan, helpt commissies zoeken naar oplossingen bij knelpunten bij de uitvoering van hun taak (beleidsmatig als uitvoeringstechnisch). Een verenigingscoach die zich richt op het dienstverleningsniveau en impuls kan geven aan verbetering van de samenwerking in z’n geheel.
 
Contactgegevens: