A
Z
C
Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersonen

Een veilige sportomgeving is voor Zvv AZC erg belangrijk. Daarom willen we ongewenst (grensoverschrijdend) gedrag, in alle vormen, voorkomen. En als het toch gebeurt, dan willen we daarop voorbereid zijn. Er zijn veel soorten van ongewenst gedrag: agressie, bedreiging, mishandeling, pesten, ongewenste intimiteiten en discriminatie. Als je met ongewenst gedrag te maken hebt, op of rondom de velden, is het goed te weten waar je terecht kunt voor advies en hulp of gewoon voor een luisterend oor.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?
Een vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag en hierover vertrouwelijk wil praten. Je kunt de vertrouwenscontactpersonen rechtstreeks benaderen. Iedereen is vrij één van beiden te kiezen. Je mag de melding ook aan één van de bestuursleden doen; zij/hij schakelt dan één van de vertrouwenscontactpersonen in.
De vertrouwenscontactpersoon luistert naar jouw verhaal en heeft een geheimhoudingsplicht over wat jij vertelt. De vertrouwenscontactpersoon is er voor voetballers, ouders, leiders, coaches en trainers, maar ook voor toeschouwers, vrijwilligers en bestuur.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?
Een vertrouwenscontactpersoon luistert en begeleidt. In overleg wordt bekeken of en zo ja welke vervolgstappen er genomen gaan worden. De vertrouwenscontactpersoon informeert jou, de klager, of de beschuldigde over de procedures en zoekt naar een bemiddelaar of verwijst naar een hulpverlener. Ook kan een vertrouwenscontactpersoon helpen bij het indienen van een formele klacht. Formeel zijn de taken:

  • Luisteren naar de klacht of het probleem;
  • Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
  • In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
  • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening;
  • Gevraagd en ongevraagd advies over preventieve maatregelen ter voorkoming van ongewenst gedrag.  Hoe treed je in contact met een vertrouwenscontactpersoon?Bij onze vereniging hebben we twee vertrouwenscontactpersonen: Henk Grubben en Wendy Itjang.

Ze stellen zich even voor:

Dag,
Ik ben Wendy Itjang, 47 jaar en woon in Zutphen. Getrouwd met Jan Itjang en moeder van Bryan (JO19-1) en Joey (JO15-1). Ik houd dansen, gezellig uiteten gaan en van lezen, maar voor dat laatste maak ik eigenlijk te weinig tijd vrij.
Al ruim 20 jaar zit ik in het onderwijs. En ben ik werkzaam als leerkracht van groep 1-2 en intern begeleider op basisschool de Fontein in Warnsveld. Op mijn werk ben ik tevens stage- en taal-coördinator.
Vanaf dat mijn broertje Pascal ging voetballen bij AZC ben ik ook een beetje bekend geraakt met de club. Pas toen ik een relatie kreeg met Jan kwam ik steeds vaker bij AZC, ging wedstrijden kijken, en leerde ik de club AZC kennen. Ik loop inmiddels al wat jaartjes mee.
Ik vind het fijn om iets voor AZC te betekenen. Dat deed ik al een beetje door kantinediensten te draaien, de kledingcommissie te helpen en ook ben ik een paar keer mee geweest op pupillenkamp. Het komende seizoen zal ik één van de twee vertrouwenscontactpersonen binnen AZC zijn. Samen met Henk heb ik deze taak op mij genomen.
Op de site van AZC kunt u/jij lezen wat een vertrouwenscontactpersoon doet en wat deze persoon voor u/jouw kan betekenen. Ik hoop, als het nodig is, u/jij de weg naar mij kunt vinden en dat ik een bijdrage kan leveren aan een fijn voetbalseizoen voor iedereen!Hallo,
Ik ben Henk Grubben, al meer dan 25 jaar getrouwd, vader van twee zonen (niet meer thuis wonend) en ook werkzaam in het onderwijs, nl. als afdelingsleider op het Staring College in Lochem. Mijn vrije tijd heb ik altijd besteed aan sportieve activiteiten (o.a. fietsen, voetballen, tennissen, schaatsen en skiën), maar ik mag ook graag lezen, “Netflixen” en dan is er ook nog wat ruimte voor vrijwilligerswerk.
Ik woon sinds 1992 in het Deventerwegkwartier en ben in aanraking gekomen met AZC toen mijn oudste zoon op jonge leeftijd daar ging voetballen (1999). Ik heb mij door de jaren heen op tal van mogelijke manieren nuttig gemaakt binnen de vereniging, variërend van leider, trainer, scheidsrechter tot lid van verschillende commissies, maar sinds een aantal jaren sta ik wat verder af van de club.
Dat laatste is denk ook wel wenselijk als vertrouwenscontactpersoon: die afstand maakt het nl. misschien wat makkelijker om zaken bij ons aan te kaarten. Vanuit mijn werk ben ik gewend vertrouwelijk om te gaan met wat mij wordt verteld en ik hoop, voor zover nodig, door vooral goed te luisteren, de juiste vragen te stellen en goed mee te denken, ook bij AZC mensen op weg te kunnen helpen om een passende oplossing te vinden.

Je kunt Henk Grubben en Wendy Itjang bereiken via:

Henk Grubben                          h.grubben@azczutphen.nl en 06-39879521

Wendy Itjang                            w.itjang@azczutphen.nl en 06-48013923

De vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur, contactpersoon Ingrid Kramer, secretaris (secretaris@azczutphen.nl)