A
Z
C

Kampioenen bij AZC

Doelstelling: Door het hanteren van de richtlijnen bij AZC is er extra aandacht voor het kampioensteam en is het duidelijk voor de betrokkenen hoe er gehandeld dient te worden

Richtlijnen

 1. Bij de pupillen regelt de leeftijdscoördinator/ hoofdtrainer+ i.s.m. de pupillencoördinator de kampioensfestiviteiten
 2. Bij de junioren regelt de juniorencoördinator de kampioensfestiviteiten
 3. Bij de senioren recreatie regelt de betreffende coördinator/ portefeuillehouder de kampioensfestiviteiten
 4. Bij de senioren prestatie regelt de betreffende coördinator samen met het dagelijks bestuur de kampioensfestiviteiten
 5. De betreffende coördinator is aanwezig bij de kampioenswedstrijd

Pupillen

 • Alle begeleiders krijgen direct na afloop een bosje bloemen (eventueel te regelen i.s.m. ouders) en de spelers krijgen een ‘snoepketting’
 • Alle spelers krijgen na afloop van de wedstrijd een patatje met een snack en een glas frisdrank
 • Alle spelers krijgen een foto van het kampioensteam
 • Alle spelers krijgen een T-shirt met opdruk(overleggen met het bestuur)
 • Tijdens de slotavond wordt het team in het zonnetje gezet en worden de T-shirts uitgereikt
 • Het team wordt opgegeven bij de gemeente Zutphen om deel te nemen aan de gemeentelijke huldiging

Junioren en G-teams

 • Alle spelers krijgen direct na afloop een bosje bloemen (eventueel te regelen i.s.m. ouders)
 • AZC geeft het team een envelop met € 50, – om direct na afloop in de kantine iets te drinken (dit gaat via de leiders)
 • Alle spelers krijgen een foto van het kampioensteam
 • Alle spelers krijgen een T-shirt met opdruk
 • Tijdens de slotavond wordt het team in het zonnetje gezet en worden de T-shirts uitgereikt

Senioren recreatie en Dames

 • Alle spelers krijgen direct na afloop een bosje bloemen(voor Max. €100,00)
 • AZC geeft het team een envelop met €100, – om direct na afloop iets te drinken in de kantine(i.v.v. AZC consumptiebonnen)
 • Alle spelers krijgen een foto van het kampioensteam op de slotavond

Senioren prestatie

 • De CV-senioren prestatie overlegt met het bestuur over de festiviteiten

De commissie voetbal neemt ieder jaar een bedrag van €500, – op in de begroting voor kampioensfestiviteiten.

Ga terug naar overzicht
e-mail uw suggesties.