A
Z
C

Praatpapier voor teams bij de start van het seizoen

Een nieuw seizoen We zijn gestart met het nieuwe voetbalseizoen en maken ons op voor een mooi voetbaljaar. Het is belangrijk dat spelers daadwerkelijk het gevoel hebben dat een teamsport een groepsgebeuren is en daar is het samen reizen, met volle auto’s naar uitwedstrijden buiten Zutphen een belangrijk onderdeel van. Belangrijk dat je als ouder […]

Scheidsrechters en spelleiders bij AZC Zutphen

Op deze pagina kun je meer vinden voor spelleiders en scheidsrechters bij onze club. Spelregels Als je op de hoogte wilt zijn van de spelregels bij pupillen, junioren en senioren, klik hier. E-learnings Mocht je meer kennis willen wanneer je een keer als scheidsrechter optreedt, dan heeft de KNVB meerdere elearnings beschikbaar op hun site. […]

Oproep voor scheidsrechters seizoen 2019/2020

AZC gaat voor KNVB|ARAG FAIRPLAY CERTIFICERING! klik hier voor de folder! folder_afdruk Een voetbalclub waar elk weekend tal van wedstrijden worden gespeeld, kan niet zonder een goed functionerend scheidsrechterscorps. Helaas mankeert het daar momenteel aan bij AZC. Maar we gaan hier verandering in brengen. We zijn op zoek naar 30 scheidsrechters die 1 keer per […]

Kledingcommissie

Bij de verenigingscoach melden nieuwe leden zich aan. De kledingcommissie is te bereiken via kledingcommissie@azczutphen.nl Elke laatste maandag en donderdag van de maand is de kledingcommissie aanwezig tussen 19.30 tot 20.30. Je kan hier alleen terecht als je via de mail een afspraak hebt gemaakt. Kleding inleveren ook alleen bij kledingcommissie. Je kunt je melden […]

Inschrijven voor toernooien

Bij het wedstrijdsecretariaat komen de uitnodigingen voor toernooien binnen. Medio december maakt het wedstrijdsecretariaat een overzicht van de toernooien en stuurt dat overzicht naar de technisch coordinatoren. Na overleg met trainers en leiders geven de coordinatoren dan weer aan het wedstrijdsecretariaat door welk team aan welk toernooi deelneemt en verzorgt het wedstrijdsecretariaat de inschrijving.

Pestgedrag

Aanleiding Naar aanleiding van een gesprek met een ouder van een van de jeugdleden van AZC die zich zorgen maakt over het pestgedrag bij AZC, heeft de Fair Play Commissie informatie op een rij gezet voor de vrijwilligers bij AZC. Ze hoopt dat deze informatie een bijdrage kan leveren aan de bewustwording rondom pesten en […]

Kampioenen bij AZC

Doelstelling: Door het hanteren van de richtlijnen bij AZC is er extra aandacht voor het kampioensteam en is het duidelijk voor de betrokkenen hoe er gehandeld dient te worden Richtlijnen Bij de pupillen regelt de leeftijdscoördinator/ hoofdtrainer+ i.s.m. de pupillencoördinator de kampioensfestiviteiten Bij de junioren regelt de juniorencoördinator de kampioensfestiviteiten Bij de senioren recreatie regelt […]

Hoe om te gaan met “spelers met moeilijk gedrag”

Tips “Hoe om te gaan met spelers met moeilijk gedrag” Vooraf aan (begin nieuw) seizoen met het gehele team + staf: Preventief: met elkaar afspraken maken en tips geven om “moeilijk gedrag” te voorkomen. Curatief: met elkaar afspraken maken over wat te doen wanneer “moeilijk gedrag” optreedt. Persoonlijke handelwijze (dit geldt ten allen tijde bij […]