A
Z
C

Oproep voor scheidsrechters seizoen 2019/2020

AZC gaat voor KNVB|ARAG FAIRPLAY CERTIFICERING!

klik hier voor de folder! folder_afdruk

Een voetbalclub waar elk weekend tal van wedstrijden worden
gespeeld, kan niet zonder een goed functionerend scheidsrechterscorps.
Helaas mankeert het daar momenteel aan bij AZC.

Maar we gaan hier verandering in brengen. We zijn op zoek naar
30 scheidsrechters die 1 keer per 3 à 4 weken (!) een wedstrijd
willen fluiten. Zo willen we een begin maken met een professioneel
arbitragebeleid, gecertificeerd door de KNVB en ARAG. Wie
doet er mee?

Goede scheidsrechters zorgen er samen met spelers en trainers voor
dat wedstrijden sportief en plezierig verlopen. Om de kwaliteit en
zichtbaarheid van scheidsrechters te vergroten, stimuleren de KNVB
en ARAG samen professioneel arbitragebeleid bij de verenigingen. Dit
doen zij door clubs met een goed beleid te certificeren. Om hiervoor
in aanmerking te komen moeten zaken als begeleiding en opleiding,
waardering en uitrusting van scheidsrechters goed geregeld zijn. Ook
moet het arbitragebeleid verankerd zijn in de clubstructuur.

Wat moet AZC doen om dit te bereiken?
Voor het verkrijgen van de Fairplay certificering heeft de KNVB enkele
richtlijnen opgesteld waaraan moet worden voldaan. De club moet
o.a. een scheidsrechterscommissie en een scheidsrechtercoördinator
instellen, 100% bezetting van de wedstrijden met scheidsrechters
garanderen en twee bijeenkomsten voor scheidsrechters per jaar
organiseren.

Maar we kunnen natuurlijk niet alles tegelijk! Daarom kiezen we
voor een geleidelijke aanpak. Allereerst is het belangrijk dat we onze
bezetting van scheidsrechters op orde krijgen. De ‘pool’ die er nu is, is
simpelweg te smal. We moeten een te groot beroep doen op steeds
dezelfde mensen. Regelmatig worden teams voor het blok gezet
omdat op het laatste moment geen scheidsrechter voor hun wedstrijd
beschikbaar blijkt te zijn. Ze moeten dan alle zeilen bijzetten om
alsnog iemand te vinden die wil fluiten. Dat is geen gezonde situatie.

Reserves achter de hand
Vanaf het nieuwe seizoen moet dat anders. Om alle wedstrijden
vanaf O13 tot en met de senioren selectieteams (dat zijn er ongeveer
16 per weekend) te bezetten, willen we een pool van ongeveer 30
scheidsrechters formeren. Als dit lukt hoeven zij maar 1 keer in de 4
weken te fluiten. En dan hebben we ook nog enkele reserves achter
de hand voor calamiteiten. Een coördinator zorgt dat je ruim van
te voren op wedstrijden en wedstrijddagen van jouw keuze wordt
ingeroosterd.

Wat doen wij voor jou?
• Wij zorgen ervoor dat je voldoende bent toegerust qua
spelregelkennis, kleding en toebehoren.
• Ruim van tevoren krijg je duidelijkheid over wanneer je moet
fluiten.
• Je fluit 1 x in de 4 weken (bij voldoende deelname)
• Je wordt ingedeeld op een niveau dat je aanstaat
• We steunen je eventuele ontwikkeling als scheidsrechter
Zodra de indeling van de teams bekend is, gaan we een schema
maken waarbij scheidsrechters ingedeeld worden op een
wedstrijddag.

Meld je aan als je geïnteresseerd bent om AZC te steunen bij de
professionalisering van onze scheidsrechters en de ARAG certificering!
Dat kan via een mail naar scheidsrechters@azczutphen.nl
Maar je mag ook gewoon contact opnemen met een van ons.

Pieter Marsman
Steef Dekker
Bert Landman
Eric Weustink

Ga terug naar overzicht
e-mail uw suggesties.