A
Z
C

Praatpapier voor teams bij de start van het seizoen

Een nieuw seizoen

We zijn gestart met het nieuwe voetbalseizoen en maken ons op voor een mooi voetbaljaar.
Het is belangrijk dat spelers daadwerkelijk het gevoel hebben dat een teamsport een groepsgebeuren is en daar is het samen reizen, met volle auto’s naar uitwedstrijden buiten Zutphen een belangrijk onderdeel van. Belangrijk dat je als ouder ervoor zorgt dat kinderen dit meekrijgen. Voetbal is veel meer dan alleen zorgen dat je kind de wedstrijd speelt. Samen reizen, samen de voorbereiding voor een wedstrijd doen, samen de wedstrijd beleven, de wedstrijd nabespreken en samen douchen hoort erbij. Dat kost tijd, maar levert een belevenis op waar veel volwassenen met genoegen op terug kijken.
Bij AZC hechten we veel waarde aan het teamgebeuren.

Hieronder hebben we de belangrijkste afspraken en regels die gelden bij AZC op een rijtje gezet zodat iedereen hiermee bekend is.

Ter bespreking met de ouders-begeleiders:

Gebruik AZC- tenue

Via het jeugdsponsorplan krijgen alle jeugdleden een AZC-tenue (shirt-broek-kousen). Het tenue mag alleen gebruikt worden voor de wedstrijden. Het is niet de bedoeling dat het tenue of delen van het tenue tijdens de training of het voetballen op straat gebruikt wordt.

Aanwezigheid op trainingen

AZC zet zich in om voor alle teams 2 keer in de week een training aan te bieden. We gaan ervan uit dat iedereen aanwezig is op deze trainingen, zeker bij de selectie-elftallen. Er kunnen natuurlijk situaties zijn dat het niet lukt maar in de basis wordt dat spelers 2x komen trainen.
Je bent op tijd aanwezig ( minimaal 5 minuten van te voren) zodat we direct kunnen starten met de training.
Indien een speler afwezig is bij de training of bij de wedstrijd dan moet dit tijdig doorgeven worden aan de trainers (als het gaat om de training) of bij de leider (als het gaat om de wedstrijd). De aanwezigheid bij trainingen en wedstrijden kan ook worden bijgehouden in het informatiesysteem Talento (zie website en youtube Talento).

Trainingstijden

De trainingstijden worden bekend gemaakt via de website van AZC.

Ballen

Als je ballen meeneemt naar de wedstrijd, dan kan dat alleen als ze weer terug zijn als de trainingen zijn.
Dus als er op donderdag nog getraind wordt, dan kun je ze als leider pas meenemen als die training afgelopen is. Je brengt de ballen na de wedstrijd weer terug in het ballenhok van je team. Heb je een door de weekse wedstrijd, neem dan bij voorkeur priveballen mee zodat er geen ballen bij de training ontbreken.

Op sportschoenen naar de training en wedstrijd

Onder andere vanwege de veiligheid (op de fiets) is de afspraak bij AZC dat spelers op gewone schoenen of sportschoenen naar de training en de wedstrijd komen, dus niet op voetbalschoenen! Voorafgaand aan de training kunnen in de kleedkamer de voetbalschoenen worden aangetrokken.

Verloop wedstrijddag

Wedstrijddagen verlopen in hoofdlijnen volgens een vast schema.
Minimaal 30 of 60 minuten (afhankelijk van het team, en afspraak met de leiders) voor de wedstrijd is iedereen aanwezig op het sportcomplex voor de wedstrijdbespreking in de kleedkamer (of een andere ruimte), waarna kan worden omgekleed. Dan gaan we gezamenlijk het veld op voor de warming-up en laatste teamaanwijzingen. Exacte tijden voor de aanwezigheid worden (ruim van tevoren) doorgegeven via de groepsapp. Tijdens de rust gaan de spelers naar de kleedkamer voor drinken en wedstrijdaanwijzingen. Bij 6 tegen 6 en 8 tegen 8 vindt een time out plaats van 2 minuten in de eerste helft en een time out in de 2e helft zodat leiders info met hun team kunnen doornemen.
Ouders zijn niet bij wedstrijdbespreking in kleedkamer en in principe ook niet bij het douchen zodat de kinderen zich op elkaar kunnen richten (teambuilding) ipv op hun ouders.

Hulp door ouders rondom wedstrijden

– Opzetten en afbreken van de velden
– Halen van ranja voor team tegenstander en eigen team
– Invallen voor leiders en spelleiders
– Rijden
– Bij JO13 en hoger zijn er ouders nodig om te vlaggen.
Bij het opzetten van het veld zijn ouders ongeveer 25 minuten van tevoren ook op het veld aanwezig om te helpen met doelen, dopjes en pillonnen op de goede plek te zetten. De afmetingen van het veld behorende bij 6 tegen 6 en 8 tegen 8 vind je in het document: https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/wedstrijdzaken/spelregels (pupillenvoetbal en dan document 6 tegen 6 of 8 tegen 8).

Douchen na de wedstrijd

Na de wedstrijden is het dringend gewenst dat er gedoucht wordt, zowel bij thuis- als uitwedstrijden. Dit vanwege de hygiëne, maar zeker ook voor de teambuilding. Na trainingen is douchen uiteraard ook mogelijk.

Groepsapp/website/mail

Dit zijn de 3 manieren van berichtgeving richting spelers en ouders.
Elk team heeft een groepsapp waarin de informatie over de wedstrijden en soms ook trainingen worden gedeeld tussen de leider/trainer en de ouders/spelers.
Ook is er een groepsapp per leeftijdscategorie (JO 8, JO 9…JO 19) waarin minimaal 1 van de leiders van een team, trainers en de coördinator in zitten om de noodzakelijke informatie ten aanzien van wedstrijden en evt. trainingen op een snelle manier te delen. Deze app is niet bedoeld om generieke informatie over AZC te delen, dat gaat via andere kanalen zoals de website of mail.
Om de app niet bovenmatig te belasten is het verzoek aan de leiders maar ook ouders om de website van AZC in de gaten te houden en de meest relevante berichten op de website ook via de teamapp onder de aandacht te brengen (bijvoorbeeld door de link van een onderwerp in de app te zetten of het bericht kort samen te vatten als je dat liever doet). Ondanks dat de website voor iedereen toegankelijk is hebben we gemerkt dat veel leden geen kennis nemen van de informatie. Dat is jammer. Veel ouders en spelers lezen wel beter de app berichten. Graag jullie hulp van het goed verspreiden van de informatie van AZC. Andersom: ben je op zoek naar info, check eens de website.

(Aan)spreken

Soms lopen zaken anders dan afgesproken of anders dan verwacht. Mocht je zaken zien die niet gaan zoals afgesproken of zaken minder prettig verlopen dan gedacht. Zoek elkaar op en spreek met elkaar op een respectvolle manier hierover. Zo dragen we allemaal bij aan een fijne en veilige sportomgeving.

Ouders

Bij wedstrijden bevinden ouders zich achter de omheining. Ouders zijn supporters en gedragen zich ook als zodanig; positief aanmoedigen mag natuurlijk, de leiders geven de voetbaltechnische en tactische aanwijzingen. Iedereen gedraagt zich respectvol naar tegenstanders, scheidsrechters, begeleiders en supporters van de tegenstander.

Waar staan ouders?

Bij veld 1 en 2 achter de omheining. Bij veld 3 minimaal 1 meter van het speelveld af, en aan de lange zijdes van hoe het speelveld uitgezet is per leeftijdsgroep. Dus niet aan de korte zijde waar de doelen ook staan.

Schoonmaken Kleedkamer

Na de wedstrijd zorgen we er met elkaar voor dat de kleedkamer netjes wordt achtergelaten. Bij thuiswedstrijden wordt ook de kleedkamer van tegenstander netjes achter gelaten en wordt deze gecheckt door (ouders van) ons thuisspelende team.

Rijden naar uitwedstrijden

Bij uitwedstrijden vertrekken we dus gezamenlijk vanaf de AZC-parkeerplaats. Soms is een rijschema nodig, soms zijn er altijd genoeg ouders/verzorgers die willen rijden. Als je als ouder/verzorger toch niet mee gaat naar de wedstrijd, dan is het fijn als dit op tijd wordt doorgeven aan de leider en dat de ouder in de app groep vraagt wie wel in hun plaats kan.

We helpen elkaar: spelers uitlenen.

Teams helpen elkaar om bij te weinig spelers bij te springen in andere teams. Stimuleer als ouders dat je zoon of dochter ook in andere teams meedoet. Je kunt als team afspreken dat iedereen op toerbeurt aan de beurt is. Veel spelers vinden het superleuk om 2 potten te spelen of eens met een ander team mee te spelen. Dit geldt niet alleen voor de teams van dezelfde leeftijd, maar ook voor een jaar erboven of eronder. Dit jaar zal bv de JO10 hulp nodig hebben van de JO11 (zeer ruim in de spelers).
De afspraak is dat als je in de gelegenheid bent spelers uit te lenen, je dit ook doet.

Een voetbalseizoen in principe bestaat uit:

• De seizoensopening
• De voorbereiding (beker/oefenwedstrijden)
• De najaarscompetitie
• Het winterprogramma
• De voorjaarscompetitie
• Toernooien (2)
• De slotdag

Voetbal.nl

Maak iedereen attent op deze voetbalapp van de KNVB. Hierin staat de wedstrijdinformatie voor de beker en competitie (tijdstip, lokatie, maar ook de standen). Inloggen moet met je email dat je hebt opgegeven bij AZC!

Website KNVB

De website van de KNVB geeft uitleg over oa de wedstrijdvormen van de pupillen: https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/wedstrijdzaken/spelregels(via assist en assist-> assist trainers -> pupillenvoetbal). Ook zijn er bijvoorbeeld de nieuwste voetbalregels te vinden via assist -> assist scheidsrechters). Zet deze link gerust in de groepsapp zodat ouders ook op de hoogte zijn van de spelregels.

Clubacties:

Als AZC hebben we clubacties zoals de unicefrun, loten verkopen van de Grote Clubactie, collecteren voor Nationale Sport Gehandicapten. Hiermee brengen we opbrengst op voor Unicef en onze club.
Elk doelpunt van de spelers van alle jeugdteams levert trouwens 50 cent op voor Unicef dat door sponsoren wordt opgebracht.
Al jaren is het een probleem om in grote getale (teams) mee te doen aan deze clubactie. Zien jullie het zitten om als team dit op te pakken?

Vertrouwenspersoon.

Bij AZC zijn er 2 vertrouwenspersonen beschikbaar waarmee in contact kan worden getreden wanneer er sprake in van ongewenst gedrag (o.a. agressie, bedreiging, mishandeling, pesten, ongewenste intimiteiten en discriminatie). Voor meer informatie zie website onder “vertrouwenspersoon”.

Extra info voor leiders:

Sleutels van de ballenlockers

Hiervoor kun je contact opnemen met Jan Itjang: voetbal@azczutphen.nl

Kleding

Elke leider kan een jas ophalen bij de club tijdens de seizoensopening op zaterdag 7 september en daarna via kledingcommissie@azczutphen.nl.

Teamzakenapp

In de teamzakenapp voegen de teamleiders elke wedstrijd de spelers van die wedstrijd toe. De spelleider/scheidsrechter controleert deze van beide teams. Je logt bij de teamzakenapp in met dezelfde gegevens als bij de voetbal.nl app. Alleen de leiders die bekend zijn bij het wedstrijdsecretariaat kunnen voor dat team de spelers toevoegen.

VOG

Alle trainers en leiders van AZC hebben een recente VOG (verklaring omtrent gedrag). Via de mail ontvang je informatie hierover. De VOG is gratis voor leiders/trainers.
Dit bestand staat ook in het handboek, genaamd “praatpapier voor leiders met ouders bij start seizoen.” Zet deze link gerust in jullie groepsapp door zodat ouders hem nog eens kunnen nalezen.Het handboek is te vinden op de AZC site door in de zoekbalk handboek te typen. Ook staat er een button op de startpagina van AZC (www.azczutphen.nl)

Dit bestand staat ook in het handboek op de website www.azczutphen.nl, genaamd “praatpapier voor leiders met ouders bij start seizoen.” Zet deze link gerust in jullie groepsapp door zodat ouders hem nog eens kunnen nalezen.

Ga terug naar overzicht
e-mail uw suggesties.