A
Z
C

Pestgedrag

Aanleiding

Naar aanleiding van een gesprek met een ouder van een van de jeugdleden van AZC die zich zorgen maakt over het pestgedrag bij AZC, heeft de Fair Play Commissie informatie op een rij gezet voor de vrijwilligers bij AZC. Ze hoopt dat deze informatie een bijdrage kan leveren aan de bewustwording rondom pesten en wat je daar tegen kunt doen. Je kunt deze informatie zien als bijlage bij het document ‘Hoe om te gaan met kinderen met moeilijk gedrag’.

 

Pesten kan op veel plekken voorkomen. Het gebeurt niet alleen op school, bij AZC of op straat, maar bijvoorbeeld ook veel via internet en sociale media. Waardoor kunnen kinderen gaan pesten, wat zijn de gevolgen en wat kun je doen?

 

Waarom pesten kinderen?

Elk kind is anders. Over waarom een kind gaat pesten is inmiddels veel meer duidelijk. Voor sommige kinderen die pesten is agressie een normale reactie bij een ruzie. Die agressie wordt dan door het slachtoffer ervaren als pesten. Ze kunnen zich vaak slecht inleven in andere kinderen en voelen zich minder verantwoordelijk voor hun daden.
Een andere belangrijke reden om te pesten is om een hogere positie in de groep te krijgen. Populair zijn is voor kinderen met een laag zelfbeeld vaak belangrijk.
Het kan ook zo zijn dat kinderen pesten door wat ze thuis meemaken. Bijvoorbeeld als er andere problemen binnen het gezin spelen.

Meelopers

Als vrienden, klas- of teamgenoten toekijken maar niet optreden tegen het pesten, vergroot dat de kans dat het pesten doorgaat. Een nare situatie ontstaat als steeds meer kinderen mee gaan doen. Het pesten werkt ‘aanstekelijk’: één kind wordt het mikpunt.

 

Hoe weet je of een kind pest?

Pesters zijn moeilijk te herkennen. Kinderen pesten meestal niet waar volwassenen bij zijn. Krijg je signalen van anderen dat een kind pest? Heb je om andere redenen het vermoeden dat een kind pest? Houd dan extra goed in de gaten hoe het contact is met andere kinderen.

 

Wat kun je als leider doen?

De gevolgen van pesten zijn groot. Boos worden op een kind dat pest helpt niet. Wat helpt wel?

 • Vraag het kind wat er precies is gebeurd in de situatie die jij vreemd vond of wat je kind precies deed of zei.
 • Zoek met het kind naar mogelijke redenen waarom het pest. Misschien is er een reden voor waar je iets aan kunt doen.
 • Maak duidelijk dat pesten echt niet goed is. Keur hierbij niet het kind als persoon af, maar het gedrag.
 • Vertel hoe vervelend het is voor het slachtoffer.
 • Help het kind om op een positieve manier om te gaan met andere kinderen.
 • Help het kind om het eigen zelfbeeld te versterken, geef complimenten bij goed gedrag.
 • Help het kind om zich aan afspraken en regels te houden.
 • Verzin samen oplossingen om het pesten te stoppen.
 • Kijk voor meer informatie op de website Pestweb.nl. Daar staan tips voor kinderen die pesten.Fair Play Commissie, juni 2018
  Informatie ontleend aan www.opvoeden.nl
Ga terug naar overzicht
e-mail uw suggesties.