A
Z
C
Commissieleden

Commissieleden

De sponsorcommissie van AZC bestaat momenteel uit de volgende acht leden:

Dick Smeenk ( voorzitter extern )
Maarten Voortman ( voorzitter intern )
Herman Vlogman (penningmeester)
Henk Duits (secretaris)
Nardo van den Broek
Sven Calot
Carel Gaaf
Luc Wassink