A
Z
C
Commissieleden

Commissieleden

De sponsorcommissie van AZC bestaat momenteel uit de volgende vier leden:

Dick Smeenk (voorzitter)
Herman Vlogman (penningmeester)
Henk Duits (secretaris)
Sven Calot