A
Z
C
Stichting Sportvoorziening Hanzepark

Stichting Sportvoorziening Hanzepark

De stichting is opgericht op 4 juni 2008, heeft haar zetel in Zutphen en heeft ten doel:

Het beheer en de exploitatie van gebouwen, materialen en terreinen op sportvoorziening “Hanzepark” te Zutphen.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Henry Bossenbroek   – Voorzitter 
  • Henk Oolbekkink – Penningmeester
  • Christiaan Hassink – Secretaris
  • Wim Zegers – lid

Overige gegevens van de stichting:

Adres: Postbus 93, 7200 AB  ZUTPHEN.
KvK-nr: 08176996. BTW-nr: NL8195.51.892.B01.
Bank: Rabo 136310710 t.n.v. Stichting Sportvoorziening Hanzepark.
Email: stichtinghanzepark@azczutphen.nl